WET FINANCIEEL TOEZICHT

Je bent werkzaam in de financiële dienstverlening. Sinds 1 januari 2006 is de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. Deze wet is opgenomen in de Wet Financieel Toezicht (Wft)
 

Benodigde diploma’s

De Wft stelt vakbekwaamheidseisen. Deze vakbekwaamheid kun je aantonen door het behalen van bepaalde diploma’s. Deze moeten voldoen aan de WFT-eisen. Door middel van permanente educatie (PE) kun je je vakbekwaamheid actueel houden.

PE in 2014 (onderstaande tekst komt van de site van het CDFD

Per 1 januari 2014 worden nieuwe spelregels van kracht voor het onderdeel vakbekwaamheid binnen de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het traject naar nieuwe Wft-diploma’s kan van financiële dienstverleners diverse acties vragen, zoals:
• een nieuw of aanvullend examen afleggen,
• bestaande en oude diploma’s en (PE-)certificaten omwisselen,
• een procedure voor Erkenning van Verworven Competenties (EVC) doorlopen.

Op de speciale themapagina vakbekwaamheid na 2013 geeft het CDFD uitleg over wie in welk geval waaraan moet voldoen om tijdig te beschikken over de juiste diploma’s. De informatie is van belang voor uw beroepsuitoefening: lees ze zorgvuldig door!


Voor een overzicht van benodigde diploma’s willen wij je verwijzen naar de site van het CDFD . Zij bepalen over welke diploma’s een financiële dienstverlener moet beschikken om een bepaalde dienst te mogen aanbieden.

Een deskundige opleider is bijvoorbeeld Lindenhaeghe


 

SALARIS VERGELIJKEN

Er is veel veranderd in de financiële dienstverlening. 

In het verleden konden adviseurs vaak veel verdienen aan provisie-inkomsten. De ene verzekeraar betaalde meer provisie dan de ander zodat er voorkeursposities gingen ontstaan.

Maar vanaf 1 januari 2013 geldt er een provisieverbod in de financiële branche. De financieel dienstverlener stuurt zijn klant voortaan een rekening voor zijn werkzaamheden bij advies en bemiddeling. Dit kan een vooraf afgesproken vast bedrag zijn, maar ook een tarief per uur. Hierover moeten adviseurs en bemiddelaars zelf redelijke afspraken maken met hun klanten.

Dit betekent een flinke aanpassing in het verdienmodel en daarom ook een aanpassing van de geboden salarissen. 


De vraag is nu natuurlijk of je huidige salaris een beetje past bij je opleidingen en werkervaring.  Helaas zijn er veel verschillen in de salarissen van mensen. Dit is afhankelijk van vraag en aanbod en uiteraard ook bij welk bedrijf mensen werken.  Bijvoorbeeld biedt een grotere verzekeraar vaak een lager vast salaris maar wel betere secundaire voorwaarden.  Maar een tussenpersoon of volmachtbedrijf kan zeker ook goede secundaire voorwaarden bieden.  Wij kunnen je altijd advies geven over wat "redelijk" is in deze branche.